روانشناسی منابع انسانی

هر فردی دارای شخصیت منحصربه‌فرد خود رادار است و تعاملات افراد با یکدیگر مهم‌ترین مسئله در سازمان‌ها است. مدیران موفق این نکته را درک کرده‌اند که درصورتی‌که بتوانند از مهارت‌های ارتباطی مناسب در روابط انسانی به نحو شایسته‌ای استفاده کنند امکان موفقیت در هر پروژه‌ای تضمین می‌شود.

امروزه بسیار از سازمان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین مزیت رقابتی برای آن‌ها در اختیار داشتن منابع انسانی باکیفیت و متعهد است موضوعی که هیچ سازمان و رقیبی امکان ندارد بتواند از آن‌ها کپی‌برداری و یا اقتباس کند.
امروزه مدیران می‌دانند که پیدا کردن کارمندانی بادانش های فنی و آکادمیک فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها به سهولت انجام می‌شود. بخش مشکل کار پیدا کردن افرادی است که بتوانند شایستگی‌های فردی، تیمی و سازمانی انجام امور را داشته باشند.

روانشناسی مدیریت منابع انسانی

مدیران سازمان‌های هوشمند این موضوع را که دانشگاه‌ها و یا جامعه کارکنانی که شایستگی‌های سازمانی یا فردی موردنظر آن‌ها برای فعالیت‌های مشخص در سازمان آن‌ها داشته باشد را تربیت‌کرده باشند تا بتوانند آن‌ها را استخدام دربیاورند از سر برون کرده‌اند.
آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی که ازلحاظ فنی و آکادمیک از بالقوه توانمند هستند را شناسایی کرده ازلحاظ شخصیتی و روان‌شناختی آن‌ها را موردسنجش قرار داده و در صورت تطابق باارزش‌های سازمانی شغلی استخدام کرده و خود به آموزش مهارت‌های سازمانی مورد انتظار خود بپردازند. این مهارت‌های انسانی موردنیاز در داخل سازمان‌ها رفتار سازمانی می‌نامند.