رسالت

رسالت ما در مرکز تحول و یادگیری نیروانا (متین) توسعه و بالندگی فردی و سازمانی از طریق تغییری برنامه‌ریزی‌شده در سطح فردی و سازمانی با استفاده از علوم رفتاری و روان‌شناسی صنعتی و سازمانی در راستای رسیدن به بالاترین اثربخشی است و مأموریت ما کمک به رشد افراد و سازمان‌ها است.

راهبرد

راهبرد ما جهت انجام این مأموریت کاربرد روش‌های مدرن و علمی در مدیریت و استفاده از مشاوره، کوچینگ و منتورینگ است. ارزش ما در این مرکز ارائه خدمات با بالاترین کیفیت به‌نحوی‌که آن‌چنان باعث رضایت و وفاداری مشتری گشته که چشم‌انداز ما را که معرفی به دیگران و توصیه جهت بهره‌مندی از خدمات تخصصی ما هست را محقق سازد.