روانشناسی

روانشناسی عبارت است از مطالعه علمی فعالیت‌های ذهنی و رفتار.

به عبارت دیگر، روان‌شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد. منظور از «رفتار»، کلیهٔ حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهدهٔ مستقیم و غیرمستقیم است؛ و منظور از «فعالیت های ذهنی»، مباحثی همانند احساس، ادراک، اندیشه (تفکر)، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزش، حافظه و… است.

آغاز پژوهش‌های روان‌شناختی به‌شکل علمی و آکادمیک، به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم بازمی‌گردد؛ می‌توان گفت اکتشافات و تحقیقات قابل توجه در روان‌شناسی، تنها از حدود ۱۵۰ سال پیش شروع شده‌است، و این درحالی است که علوم تجربی دیگر از تاریخچه‌ای بلندتر و پربارتر برخوردارند.

لوگو روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی رشته‌ای است که با علم روانشناسی ارتباط داشته و هم به کاربرد این علم و موضوعات انسانی در سازمان‌ها و مشاغل می‌پردازد. می‌توان گفت که روانشناسی صنعتی و سازمانی به بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی که باعث ایجاد رفتارهای متفاوت افراد در شغل و کارهایشان می‌شود می‌پردازد. روانشناسان صنعتی و سازمانی مواردی دانش صرف را در اختیار مدیران و مشاغل می‌گذارد تا باعث بهبود کارایی سازمان خود شوند. آن‌ها این تصور را تحقق می‌بخشند که علم در کنار عمل باعث رسیدن به حداکثر اثربخشی سازمانی می‌شود.

به‌عنوان یک روانشناس صنعتی و سازمانی و با توجه به تجربیات عملی که در صنایع داشته‌ام بسیار خرسند می‌شوم که بتوانم این ترکیب زیبا را به ثمر نشانده و باعث رشد و اعتلای کشورمان شوم.

روانشناسی علمی عینی است و بر مشاهده استوار است و درعین‌حال می‌کوشد که موضوعات ذهنی که قابل‌مشاهده نیستند را نیز مدنظر داشته باشد موضوعاتی مانند احساس، انگیزش. ادراک و تفکرات.

این موضوعات ذهنی که از طریق مشاهده مستقیم قابل‌بررسی نیست در افراد دارای مصادیق رفتاری مشخص است و می‌تواند نشان‌دهنده نگرش‌ها، ارزش‌ها و تفکرات ذهنی افراد باشد. فردی که انگیزه بالایی برای پیشرفت دارد رفتاری بسیار متفاوت با فردی که انگیزه یا میل به پیشرفت ندارد از خود نمایش می‌دهد در چه در عملکرد شغلی در یک محفل دوستانه و یا در یک آزمودن روان‌شناختی. حال در نظر بگیرید استخدام هرکدام از این افراد در سازمانی چه نتایج متفاوتی را می‌تواند به همراه داشته باشد.

هنر روانشناسان صنعتی و سازمانی آن است که این فعالیت‌های ذهنی که برای دیگران قابل‌مشاهده نیست را پیش‌بینی و کشف کرده تا بتوانند حداکثر اثربخشی را برای فرد و سازمان به همراه داشته باشند.

روانشناسان صنعتی و سازمانی در چه حیطه‌های فعالیت می‌کنند؟

همان‌گونه که مطابق تعریفات گفته شد در هر حیطه‌ای که انسان و موضوعات شغلی و سازمانی وجود داشته روانشناسان صنعتی و سازمانی مؤثر بوده و حضور دارند بااین‌حال در حوزه فعالیت آن‌ها چشمگیرتر و دارای اثربخشی حداکثری است
الف-روانشناسی منابع انسانی
ب- روان شناسی  مصرف کننده و تبلیغات